tidtagningen

Tidtagningens 6 bud:

 

 1. Husk at få det korrekte brikke nummer som er tildelt holdet. Check med startlisten!
 2. Husk at meddele arrangøren hvis kun en fra holdet møder til start.
 3. Husk at montere backup kort i tilfælde af elektronisk svigt. Se her for korrekt montering!
 4. Mød til start i god tid før din fastsatte starttid.
 5. Vær "bestemt" når du stempler. Fører du brikken målløst hen over stativet, vil brikken modtage signal fra flere enheder hvilket medfører disk.
 6. Husk at stemple målposten.

 

Hvis du/I følger disse gode råd, så er der gode chancer for, at du/I aldrig udgår p. gr. af fejlklip.

 

Det nye tidtagningssystem

 

vintercupnord har udviklet et unikt tidtagningssystem baseret på det norske EMIT system. Mærkeligt navn, men prøv at stave det bagfra!

Søren Theilgaard (billede) og Allan Bøgeskov, vores edb eksperter, har udtænkt softwaren (se nedenfor!), og Jørgen Schnack har designet og produceret hardwaren som vist ovenfor.

 

Det betyder bl. a.:

•at deltagerne vil kunne få en holdresultatliste udleveret kort tid efter målgang

 

•at samlede resultatlister kan udskrives løbende

 

•at fejlklip hvis du følger reglerne i princip undgåes

 

•at vintercupnord bliver et endnu mere attraktivt arrangement

 

For deltagerne betyder det:

•at man fremover vil få udleveret en elektronisk emit brik som skal medbringes og bruges til stempling ved de opsatte poster

 

•at posten vil få et lidt andet udseende med 3 stk. emit postenheder som dels vil sende et signal til emit brikken om

postnummeret, dels vil sende et signal til emit brikken om hvilken enhed man stempler. Der er altså 3 muligheder for

stempling, men kun en' vil indeholde det korrekte svar på spørgsmålet, og man må naturligvis kun stemple en af de tre

enheder nemlig den som man mener indeholder det korrekte svar. Vigtigt: Se video nedenfor for korrekt stempling.

 

•at man ved målgang stempler den opsatte målpost, tiden stoppes, og emit brikken afleveres

 

•emit brikken bliver aflæst på en dertil indrettet emit aflæserenhed som sender emit brikkens indhold direkte ind i

computeren for behandling. I løbet af få sekunder vil programmet registrere holdets stemplinger og udskrive en svarliste

 

•Allan Bøgeskov har udviklet en software som løbende kan udskrive samleresultater

 

•at man umiddelbart efter sidste holds målgang har et samleresultat til publicering

 

Alt i alt en enestående resultatservice, som gør vintercupnord MTBO løbene attraktive for både deltagere og arrangører.

 

Se funktionsvideo!

 

Se video om point og fejlklip/strafpoint! Video producer: Søren Theilgaard

Søren

 

Det nye beregningsprogram Ver 2.3 af 21. december 2014, som skal anvendes fremover, henter du her. Det er en zip fil, som du naturligvis selv skal pakke ud.

 

Rettet i Version 2.3:

 • Søg i Hold og Tider ( Se vejledning for hvordan det gøres)
 • Hvis Mål (post 100) ikke er klippet benyttes aflæsnings tiden (post 250) som måltid, og alle poster registreres som normalt.
 • Liste over "Ukendte brikker". De brikker der er aflæst på MTR4 men ikke kendt at Vintercup programmet. (Hold der kører med uregistreret Emit brik)
 • En lodtræknings liste over de løbere der har tid på dagen.
 • Indført et felt der viser om der er "ny indkomne hold"
 • Vejledning opdateret men alle rettelser

 

Rettet i Version 2.2:

 • Brik nummer på hold udskrift
 • Slet af hold med tider
 • Opdatering at diverse udskrifter
 • Slette menuen opdateret, knapper fjernet så man ikke kan slette posterne
 • Opdatering af vejledningen, så den er mere illustrativ

 

Programmet kræver Microsoft Access på PCén for at kunne åbnes. Det er muligt at hente en gratis version på Microsofts hjemmeside. Det er en runtime version, hvor man kun kan afvikle programmet, og altså ikke lave ændringer. Her er adressen. Bemærk at der både er en 32 og 64 bit version. Højreklik på ikonet Computer og vælg Egenskaber for at se hvilken du evt. skal installere.

 

Har du spørgsmål, så henvend dig til Søren Theilgaard via mail@vintercupnord.dk