reglement

Den korte version:

MTBO Vintercup køres som et orienteringsløb for 2 mands hold på cykel, hvor holdet skal følges ad - der må maximalt være 100 meter mellem rytterne på det enkelte hold.  Der køres efter indtegnede poster på et kort og posterne findes i vilkårlig rækkefølge.  Hvis man ikke har en makker og ønsker dette, kan arrangørerne være behjælpelige med at finde en deltager der kan dannes hold med. Vil man køre alene (solokørsel) skal man være opmærksom på reglerne for at tælle i den samlede MTBO Vintercup.  Alle deltagere skal anvende hjelm og færdselsloven skal overholdes.

Køretiden er 90 minutter fra det tildelte starttidspunkt. Der gives 1 strafpoint for hvert påbegyndt minut over 90 min. Tiden stoppes når sidste rytter på holdet er i mål. Arrangøren skal angive præcist mål (linje, sted eller område) inden start.

Afhængig af alder og køn tildeles der ekstra tid. Etapen skal bestå af 15 poster, placeret så den hurtigste rute mellem alle posterne bliver min. 30 - 35 km. Posterne består af et stativ med 3 EMIT postenheder, benævnt A, B og C, synlige ca. 50 cm over jordhøjde. Posten skal placeres så den ikke er til gene for anden færdsel, og må ikke placeres så deltagerne er nødt til at gå/cykle på privat grund.

Ved hver post er der opsat et spørgsmål, som ved korrekt svar kan give holdet 3 tillægspoint. Opgaven på posterne skal være et spørgsmål med tre svarmuligheder. Spørgsmålene skal være formuleret, så der ikke forekommer misforståelser


Er du forvirret så hent og læs : Den lange versionNævnte reglement fra oktober 2016 er under en mindre revision.

Der kan derfor findes enkelte punkter i reglementet som ikke er opdateret. Har man spørgsmål inden det nye reglement er udfærdiget og downloadet venligst benyt <kontakt> menuen.