tidtagningen

Tidtagningens 6 bud:


  1. Husk at få det korrekte brikke nummer som er tildelt holdet. Check med startlisten!
  2. Husk at meddele arrangøren hvis kun en fra holdet møder til start.
  3. Husk at montere backup kort i tilfælde af elektronisk svigt. Se her for korrekt montering!
  4. Mød til start i god tid før din fastsatte starttid.
  5. Vær "bestemt" når du stempler. Fører du brikken målløst hen over stativet, vil brikken modtage signal fra flere enheder hvilket medfører disk.
  6. Husk at stemple målposten.


Hvis du/I følger disse gode råd, så er der gode chancer for, at du/I aldrig udgår p. gr. af fejlklip.


Vores tidtagningssystem


Vintercupnord har udviklet et unikt tidtagningssystem baseret på det norske EMIT system. Mærkeligt navn, men prøv at stave det bagfra!


Søren Theilgaard (billede) og Allan Bøgeskov, vores edb eksperter, har udtænkt softwaren, og Jørgen Schnack har designet og produceret hardwaren som vist på topbillede. 


Det betyder bl. a.:

•at deltagerne vil kunne få en holdresultatliste udleveret kort tid efter målgang.


•at samlede resultatlister kan udskrives løbende.


•at fejlklip hvis du følger reglerne i princip undgåes.


•at vintercupnord bliver et endnu mere attraktivt arrangement.                


For deltagerne betyder det:

•at man vil få udleveret en elektronisk EMIT brik som skal medbringes og bruges til stempling ved de opsatte poster.


•at posten vil få et lidt andet udseende med 3 stk. EMIT postenheder (se topbillede) som dels vil sende et signal til emit brikken om postnummeret dels et signal til emit brikken om hvilken enhed man stempler. Der er 3 muligheder for stempling, men kun en' vil indeholde det  korrekte svar på spørgsmålet, og man skal naturligvis kun stemple en af de tre enheder nemlig den som man mener indeholder det korrekte svar. 


•at man ved målgang stempler den opsatte målpost, tiden stoppes, og EMIT brikken afleveres.


•EMIT brikken bliver aflæst på en dertil indrettet EMIT aflæserenhed som sender brikkens indhold direkte ind i computeren for  behandling. I løbet af få sekunder vil programmet registrere holdets stemplinger og udskrive en svarliste.


•Allan Bøgeskov har udviklet en software som løbende kan udskrive samleresultater.


•at man umiddelbart efter sidste holds målgang har et samleresultat til publicering.


Alt i alt en enestående resultatservice, som gør vintercupnord MTBO løbene attraktive for både deltagere og arrangører.


Se funktionsvideo!


Video producer: Søren Theilgaard

Søren