kontakt

Mail til vintercupnord: mail@vintercupnord.dk  -  Alle henvendelser via denne e-mail adresse uddelegeres til de ansvarlige på området.

 

Drejer henvendelsen sig om et af vore arrangementer, så E-mail venligst arrangøren for det pågældende arrangement direkte. Se indbydelse for henholdsvis Vinter- som Sommercup.

Styregruppen i vintercupnord er, sammen med diverse medhjælpere, de personer, som får det hele til at hænge sammen, og de gør det på et frivilligt basis samtidig med, at de også arrangerer etaper og gi'r en hånd med til såvel sommer- som vintercuppen. 


Styregruppen består af:

Jan Møller - Jørgen Schnack - Allan Bøgeskov


Tidtagningsekspert: Søren Theilgaard som du kan læse mere om i menuen <tidtagning>.


Sommercup arrangør: Varierende!


Webmaster: Per Møller


Gruppens medlemmer kan  nåes via adressen: mail@vintercupnord.dk


Ildsjæle kalder man den type personer!


En etapearrangør får i dag leveret hardwaren og hjælp til tidtagningen. Vintercupnord udfærdiger startlister og resultatlister inklusiv samleresultater og publicerer dem på denne  hjemmeside og vores FB side.

Arrangøren/banelæggeren specificerer konkurrence området med postplaceringer, og vintercupnord giver information/hjælp til nye arrangører omkring levering af  kort og banepåtrykning. Arrangøren modtager en sum penge, afhængig af antal tilmeldte, til den praktiske gennemførelse af arrangementet. Af de resterende midler fra tilmeldingerne betaler vintercupnord for indkøb og produktion af hardware, udvikling af software, hjemmeside, trykning af kort samt diverse udgifter for gennemførelse af konkurrencerne.


Styregruppen i vintercupnord organiserer og praktiserer ovennævnte sammen med ganske få hjælpere hvoraf tidtagningen og hjemmesiden udgør den absolut største medhjælp. Styregruppen udfører  med andre ord et meget stort stykke arbejde, som vi allesammen er dem meget taknemlige for.


Styregruppen holder også kontakt til og plejer vore sponsorer.  Sponsorene sponsorerer præmier til samtlige løb.


Vore sponsorer fortjener din opmærksomhed, og vi håber, du støtter dem ved enhver given lejlighed. Tak!